Er du eller dere nye?

På nettsidene våre får du en oversikt over noe av det som skjer. Vi håper alle som bor i Finsland, og som i dag ikke har et kristent fellesskap, skal kunne finne en plass hos oss.

Hvordan bli en kristen? 

Hvis du lurer på om det å bli en kristen er noe for deg, kan vi anbefale deg å prate med en kristen som du stoler på om dette.

Når du har funnet ut at dette er noe som du kan tenke deg er resten svært enkelt: I Bibelen står det at dersom du bekjenner med din munn og tror i ditt hjerte at Jesus Kristus er Herre skal du bli frelst. 

Det å bli frelst betyr at du har fått en gratis billett til himmelen og en garanti for Evig Liv.

Det å tro at Jesus Kristus er Herre betyr at du tror at Jesus døde på korset for oss og at han stod opp igjen fra de døde og lever idag, og at du ønsker at han skal være guiden i ditt liv. Dette er alt du trenger å tro for å bli en kristen. 

Det å tro på Jesus er det samme som å være en del av et stort felleskap, et felleskap som strekker seg langt utenfor Finslands grenser. Er du klar for å bli med?

Vil du vite mer eller lurer på om det å være kristen er noe for deg, kom og snakk med oss på bedehuset eller snakk med noen du kjenner som er kristne. Du kan veldig gjerne snakke med noen av dem som er hovedledere på den aktiviteten du går på, på bedehuset, eller ta kontakt med en av dem som har sagt seg spesielt villige til å snakke med deg.
En av dem er: Turid Hagen Jørgensen, 994 53 214

Powered by Cornerstone