utegudstjeneste

Utegudstjeneste søndag 21. februar

Det blir utegudstjeneste ved Finsland kykje søndag 21. januar kl. 12.00

Kle deg etter været og bli med! Finsland menighet og Bedehuset står sammen om en utendørs gudstjeneste ved Finsland kyrkje. Bålpanne og servering vil gi varme i vinterkulda.

Program
11:45 Velkomst. Servering av kaffe/kakao/boller.

12:00 Kort gudstjeneste. Tale ved sokneprest Svein Arve Egeland. Salmesang

Gudstjenesten er felles for Bedehuset. Finsland menighet og Greipstad menighet.