1bla-krokus

Storsamling 15.3 Avlyst!

Velkommen til storsamling søndag 15. mars kl. 11.00. Denne gangen blir Ingebjørg Haugeland og Konsmo Ungdomskor sammen med oss. Det blir søndagsskole kl. 11.30 og vi avslutter med felle formiddagsmat kl. 12.15. Kollekt til misjonsprosjektet og bønn før samlingen kl. 10.30. Dessverre så kunne ikke Ole K. Iglebæk bli med oss som planlagt denne gangen.