SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

HistorikkCa 1840 tok lekmannsbevegelsen til i Finsland
Ca 1850 åra Finsland blir med i Mandals fellesforening
1854 Hellige tre kongers møte i Mandal
1857 Startet fellesforeninga for hedningemisjonen
1867 Startet Indremisjonen.
1872 Startet ordning med kretslesere.
1914 Finsland meieri bygg ble kjøpt
1915 Ombygd til bedehus
1924 Finsland Misjonslag formelt stiftet
1924 Kvinnene blir med i styret
1928 Medlem av Landsindremisjonen.
1993 vedtar å bygg nytt bedehus. (30.4)
1994 Fjeldsgård blir valg som tomt. (2.12)
1997 Grunnsteinsnedleggelse av Jon Lilletun (29.9)
1998 Innvielsesfest av nytt bedehus (6.12)
2007 Ungdoms og voksenforening slås sammen (2.2 og 9.2)
2007 Navnendring av ny forening til Finsland bedehus (26.10)
2008 10-årsjubileum for "det nye"  bedehuset (7/12) 


Om foreninga:
Ordet Misjon kommer fra latin: missio, «å sende». I misjonsbefalingen har Jesus bedt oss kristne om å drive misjon. Noen reiser ut som misjonærer mens andre blir hjemme alt etter som Den Hellige Ånd leder hver enkelt til. Før 1841 hadde konventikkel plakaten hindret lekmannsbevegelsen i å drive misjon. Det var bare kirken som hadde lov til å forkynne da.

I 1841 ble plakaten opphevet og lekmannsbevegelsen kunne begynne for fullt. I Finsland slo man seg sammen med Mandal fellesforening. På et møte i 1854 ble det valgt ledere for arbeidet i hver bygd. Et styre ble valgt som skulle passe på at hver bygd fikk besøk av emissærer. Organisering med lover, årsmøte, valg, avlagt regnskap ble gjort frivillig etter behov. I Finsland finner man ikke dette før i 1924. Større møter ble holdt vår og høst i kirken som eneste samlingshus. Bedehus var det bare i byene.

Etter hver begynte man å bygge skoler, og disse ble brukt til møter. Til disse møtene kunne det komme mange folk fra nabobygdene. Disse ble bedt med til husrom og mat. Hver eneste sengeplass kunne være opptatt og husmor måtte ligge på gulvet. Om sommeren lå de i løa. Lenge var også stuene på gardene møterom og langbenker ble satt inn. I 1872 ble kretslesere innført. De skulle holde minst 2 møter i hver skolekrets og være minst to deltakere. Dette var ei god og effektiv ordning for si tid, der hver enkelt fikk brukt si nådegave som de vokste på.

Det først bedehuset ble ikke tatt i bruk før i 1915, og man bruke et ombygd meieri. Formelt ble misjonslaget stifta i 1924. I 1990 ble det behov for et større bedehus, man vurderte å bygge ut det gamle men fant ut at det var bedre å bygge nytt. Det ble lagt på Fjeldsgård og tatt i bruk på slutten av 1998.

Ungdomsforeninga ble stiftet 1909 (28.3) og yngres i 1934. Laget ble innmeldt i Norges kr ungdomsforbund, men i 1928 kom foreninga i Vest Agder i opposisjon til forbundet. De fleste meldte seg ut, deriblant Finsland. De laget så til en ny organisasjon; Sørlandets kr ungdomsforeninger. Etter mye fram og tilbake ble også denne oppløst i 1970.
1971 ble det gjort vedtak om å gå i samarbeid med misjonslaget som ei selvstendig underavdeling. 

KALENDER


søndag 28. juli

kl 11:00 Fellesgudstjeneste i Olavsundet

mandag 29. juli

kl 19.00? (se annonse) Avholdslagets Olsok feiring. Konsert med sopranen Bodil Arnesen m.m.

søndag 04. august

kl 11:00 Fellesgudstjeneste i Langenes arbeidskirke

søndag 11. august

kl 11:00 Fellesgudstjeneste i Søgne hovedkirke

onsdag 14. august

kl 19.00 Konsert med artist fra Skjærgårdssang

tirsdag 20. august

kl 19.00? Tirsdagsmøte med Edvard Foss

onsdag 21. august

kl 18.00 Dugnad på bedehuset

lørdag 24. august

kl Se annonse Finslandsdagene i Finslandshallen. Besøk Finsland bedehus sin stand.

søndag 25. august

kl 11:00 Familiegudstjeneste i Finsland kirke
kl Se annonse Finslandsdagene i Finslandshallen. Besøk Finsland bedehus sin stand

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 23.07.2019

Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør