SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

HistorikkCa 1840 tok lekmannsbevegelsen til i Finsland
Ca 1850 åra Finsland blir med i Mandals fellesforening
1854 Hellige tre kongers møte i Mandal
1857 Startet fellesforeninga for hedningemisjonen
1867 Startet Indremisjonen.
1872 Startet ordning med kretslesere.
1914 Finsland meieri bygg ble kjøpt
1915 Ombygd til bedehus
1924 Finsland Misjonslag formelt stiftet
1924 Kvinnene blir med i styret
1928 Medlem av Landsindremisjonen.
1993 vedtar å bygg nytt bedehus. (30.4)
1994 Fjeldsgård blir valg som tomt. (2.12)
1997 Grunnsteinsnedleggelse av Jon Lilletun (29.9)
1998 Innvielsesfest av nytt bedehus (6.12)
2007 Ungdoms og voksenforening slås sammen (2.2 og 9.2)
2007 Navnendring av ny forening til Finsland bedehus (26.10)
2008 10-årsjubileum for "det nye"  bedehuset (7/12) 


Om foreninga:
Ordet Misjon kommer fra latin: missio, «å sende». I misjonsbefalingen har Jesus bedt oss kristne om å drive misjon. Noen reiser ut som misjonærer mens andre blir hjemme alt etter som Den Hellige Ånd leder hver enkelt til. Før 1841 hadde konventikkel plakaten hindret lekmannsbevegelsen i å drive misjon. Det var bare kirken som hadde lov til å forkynne da.

I 1841 ble plakaten opphevet og lekmannsbevegelsen kunne begynne for fullt. I Finsland slo man seg sammen med Mandal fellesforening. På et møte i 1854 ble det valgt ledere for arbeidet i hver bygd. Et styre ble valgt som skulle passe på at hver bygd fikk besøk av emissærer. Organisering med lover, årsmøte, valg, avlagt regnskap ble gjort frivillig etter behov. I Finsland finner man ikke dette før i 1924. Større møter ble holdt vår og høst i kirken som eneste samlingshus. Bedehus var det bare i byene.

Etter hver begynte man å bygge skoler, og disse ble brukt til møter. Til disse møtene kunne det komme mange folk fra nabobygdene. Disse ble bedt med til husrom og mat. Hver eneste sengeplass kunne være opptatt og husmor måtte ligge på gulvet. Om sommeren lå de i løa. Lenge var også stuene på gardene møterom og langbenker ble satt inn. I 1872 ble kretslesere innført. De skulle holde minst 2 møter i hver skolekrets og være minst to deltakere. Dette var ei god og effektiv ordning for si tid, der hver enkelt fikk brukt si nådegave som de vokste på.

Det først bedehuset ble ikke tatt i bruk før i 1915, og man bruke et ombygd meieri. Formelt ble misjonslaget stifta i 1924. I 1990 ble det behov for et større bedehus, man vurderte å bygge ut det gamle men fant ut at det var bedre å bygge nytt. Det ble lagt på Fjeldsgård og tatt i bruk på slutten av 1998.

Ungdomsforeninga ble stiftet 1909 (28.3) og yngres i 1934. Laget ble innmeldt i Norges kr ungdomsforbund, men i 1928 kom foreninga i Vest Agder i opposisjon til forbundet. De fleste meldte seg ut, deriblant Finsland. De laget så til en ny organisasjon; Sørlandets kr ungdomsforeninger. Etter mye fram og tilbake ble også denne oppløst i 1970.
1971 ble det gjort vedtak om å gå i samarbeid med misjonslaget som ei selvstendig underavdeling. 

KALENDER


tirsdag 26. mars

kl 19:30 Israelsmisjonsmøte med John Edvard Olsen og sang ved Astrid Persson og Anne Gausdal

torsdag 28. mars

kl 15:00 Middagskafe til kl. 17.30

fredag 29. mars

kl 19:00 Bedehusbasaren

søndag 31. mars

kl 11:00 Storsamling med Arne Inge Vålandsmyr og Søgne kristelige sang- og jaktlag

søndag 31. mars

kl 11:30 Søndagsskolen

mandag 01. april

kl 19:00 Yngres

torsdag 04. april

kl 10:00 Småbarnstreff til kl. 13.00

torsdag 04. april

kl 17:30 Minisingersøvelse til 18.30

lørdag 06. april

kl 19:30 Ungdomsforeninga

søndag 07. april

kl 11:00 Familiegudstjeneste i Finsland kyrkje, Barnas påskefest

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46 Da sa Maria:
 «Min sjel opphøyer Herren,
 
 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
 
 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
 Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
 
 
49 for store ting har han gjort mot meg,
 han, den mektige; hellig er hans navn.
 
 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
 over dem som frykter ham.
 
 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
 han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
 
 
52 Han støtte herskere ned fra tronen
 og løftet opp de lave.
 
 
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
 men sendte de rike tomhendte fra seg.
 
 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
 og husket på sin miskunn
 
 
55 slik han lovet våre fedre,
 Abraham og hans ætt, til evig tid.»
 
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør