SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Misjonsprosjektet i Latvia

Finsland bedehus og Finsland menighet er sammen om et misjonsprosjekt:


Nytt Misjonsprosjekt i Finsland  "Prosjekt Latvia".
 
De neste 3 år skal vi samle inn midler til dette prosjektet:
 
 Et Diakonisenter,  som deler ut suppe 3 dager i uka til eldre og pensjonister. Ca 90 personer møter fast.

Her vil vi bidra med midler til suppe.
 
En kristen Barnehage, som  drives av kristne ledere som vil lære barna om Jesus.   Der er det ca 35 barn.

Vi vil være med å støtte barnehagen med utstyr både inne og ute!
 
Hovedfokuset er et nystartet Rehabiliteringssenter  som trenger ALT.   Dette ble startet for ca 1 år siden,
 av et ektepar  som har utdannelse  innen rusomsorg, og jobbet med dette i 12 år.   Disse har nå startet et kristent senter, hvor beboerne ved siden av å få behandling, ser viktigheten av å  lære dem om Jesus.
 
Vi vil komme med nytt om dette arbeidet i Kirke og Bedehus, på Bedehuset sin hjemmeside og i Menighetsbladet. 

Det blir Misjonsbasar på Bedehuset 28. august 2015 og vi vil prøve å få til en dugnadstur i høstferien.   Vil noen være med i en givertjeneste for dette arbeidet er kontonr. 3000.32.39264.

Alt som kommer inn på kto går direkte til arbeidet i Latvia.

 

For Komitèen;   Åshild Roland og Jan Erik Tallaksen
 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.05.2019

Luk 18,1-8

1 Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:
 
2 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ 4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’»
 
6 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7 Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør