SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Misjonsprosjektet i Latvia

Finsland bedehus og Finsland menighet er sammen om et misjonsprosjekt:


Nytt Misjonsprosjekt i Finsland  "Prosjekt Latvia".
 
De neste 3 år skal vi samle inn midler til dette prosjektet:
 
 Et Diakonisenter,  som deler ut suppe 3 dager i uka til eldre og pensjonister. Ca 90 personer møter fast.

Her vil vi bidra med midler til suppe.
 
En kristen Barnehage, som  drives av kristne ledere som vil lære barna om Jesus.   Der er det ca 35 barn.

Vi vil være med å støtte barnehagen med utstyr både inne og ute!
 
Hovedfokuset er et nystartet Rehabiliteringssenter  som trenger ALT.   Dette ble startet for ca 1 år siden,
 av et ektepar  som har utdannelse  innen rusomsorg, og jobbet med dette i 12 år.   Disse har nå startet et kristent senter, hvor beboerne ved siden av å få behandling, ser viktigheten av å  lære dem om Jesus.
 
Vi vil komme med nytt om dette arbeidet i Kirke og Bedehus, på Bedehuset sin hjemmeside og i Menighetsbladet. 

Det blir Misjonsbasar på Bedehuset 28. august 2015 og vi vil prøve å få til en dugnadstur i høstferien.   Vil noen være med i en givertjeneste for dette arbeidet er kontonr. 3000.32.39264.

Alt som kommer inn på kto går direkte til arbeidet i Latvia.

 

For Komitèen;   Åshild Roland og Jan Erik Tallaksen
 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46 Da sa Maria:
 «Min sjel opphøyer Herren,
 
 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
 
 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
 Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
 
 
49 for store ting har han gjort mot meg,
 han, den mektige; hellig er hans navn.
 
 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
 over dem som frykter ham.
 
 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
 han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
 
 
52 Han støtte herskere ned fra tronen
 og løftet opp de lave.
 
 
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
 men sendte de rike tomhendte fra seg.
 
 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
 og husket på sin miskunn
 
 
55 slik han lovet våre fedre,
 Abraham og hans ætt, til evig tid.»
 
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør