SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Infostyret


Hensikt:
Vi gir rett informasjon
om Finsland bedehus til alle om trenger det.


Kontakt:
Birger Verket
91 88 36 75 /Infostyret hjelper de andre styrene og arbeidslagene med informasjons- og PR-arbeid, bl.a. nettsider, annonsering og plakater. Infostyret har også ansvaret for å holde medlemsregisteret ajour. Leder av styret er med i Hovedstyret.


Bestille hjelp fra Infostyret


Styrer og arbeidslag i Finsland bedehus kan bestille hjelp fra Infostyret til annonsering, Internettpublisering og oppsett av plakater. Klikk på lenkene nedenfor for å få fram skjema for bestilling av tjenestene.  Tjenesten er midlertidig noe redusert.


Annonsering: klikk på lenken og bestill hjelp til oppsett av annonse og bestilling i avisen.

Plakater:
klikk på lenken og bestill hjelp til å utforme og få satt opp plakater.

Publisering på bedehuset.no: Klikk på lenken for å komme med ønsker om informasjon som skal publiseres på bedehusets nettsider.

Oppføringer i kalenderen på bedehuset.no: Klikk på lenken for å komme med opplysninger om arrangement som mangler i kalenderen, eller som må korrigeres.

Det er også mulig å kontakte leder av Infostyret på telefon (se over) og på infostyret(at)bedehuset.no*


Meldinger til infostyret


Meldinger vedr. medlemsregister: medlemsregister(at)bedehuset.no*  
Meldinger vedr. datoer til "Folderen": folderen(at)bedehuset*
Generelle meldinger til Infostyret: infostyret(at)bedehuset.no*

*(at) = @
 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46 Da sa Maria:
 «Min sjel opphøyer Herren,
 
 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
 
 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
 Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
 
 
49 for store ting har han gjort mot meg,
 han, den mektige; hellig er hans navn.
 
 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
 over dem som frykter ham.
 
 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
 han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
 
 
52 Han støtte herskere ned fra tronen
 og løftet opp de lave.
 
 
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
 men sendte de rike tomhendte fra seg.
 
 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
 og husket på sin miskunn
 
 
55 slik han lovet våre fedre,
 Abraham og hans ætt, til evig tid.»
 
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør