SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Infostyret


Hensikt:
Vi gir rett informasjon
om Finsland bedehus til alle om trenger det.


Kontakt:
Birger Verket
91 88 36 75 /Infostyret hjelper de andre styrene og arbeidslagene med informasjons- og PR-arbeid, bl.a. nettsider, annonsering og plakater. Infostyret har også ansvaret for å holde medlemsregisteret ajour. Leder av styret er med i Hovedstyret.


Bestille hjelp fra Infostyret


Styrer og arbeidslag i Finsland bedehus kan bestille hjelp fra Infostyret til annonsering, Internettpublisering og oppsett av plakater. Klikk på lenkene nedenfor for å få fram skjema for bestilling av tjenestene.  Tjenesten er midlertidig noe redusert.


Annonsering: klikk på lenken og bestill hjelp til oppsett av annonse og bestilling i avisen.

Plakater:
klikk på lenken og bestill hjelp til å utforme og få satt opp plakater.

Publisering på bedehuset.no: Klikk på lenken for å komme med ønsker om informasjon som skal publiseres på bedehusets nettsider.

Oppføringer i kalenderen på bedehuset.no: Klikk på lenken for å komme med opplysninger om arrangement som mangler i kalenderen, eller som må korrigeres.

Det er også mulig å kontakte leder av Infostyret på telefon (se over) og på infostyret(at)bedehuset.no*


Meldinger til infostyret


Meldinger vedr. medlemsregister: medlemsregister(at)bedehuset.no*  
Meldinger vedr. datoer til "Folderen": folderen(at)bedehuset*
Generelle meldinger til Infostyret: infostyret(at)bedehuset.no*

*(at) = @
 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 16.01.2019

2 Mos 33,17-23

17 Da sa Herren til Moses: «Også dette som du ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» 18 «La meg da få se din herlighet!» sa Moses. 19 Han svarte: «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 20 Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» 21 Herren sa: «Se, her er et sted tett ved meg; still deg der på klippen! 22 Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. 23 Så vil jeg ta hånden bort; da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør