SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Søndagsskole nytt!

Søndagsskolen starter opp til søndag 20. januar kl. 11.30 i kjellerstua på bedehuset. Merk at både klokkeslett og sted er litt forandret fra tidligere. Se mer om søndagsskolen og datoene her-


 

    

                        

 

Velkommen til Søndagsskolen våren 2019


Dette semesteret blir det litt endringer i forhold til tidligere.                                                        

20. januar starter søndagsskolen opp i kjellerstua på bedehuset og klokkeslettet er kl. 11.30 til 12.15. 


Det blir et «kaffe-rom» for de foreldrene som ønsker en prat og en kaffe-kopp. 

Vårsemesteret 2019 flyttes storsamlingene til søndager kl. 11.00 (tidligere kl. 17.00).             

Hele familien er velkommen til å delta på storsamling kl. 11.00, så kan barna gå ned i kjellerstua på søndagsskolen kl. 11.30.                                                                                                      

De som kommer direkte til søndagsskolen kl. 11.30 kan bruke inngangsdøra i kjelleretasjen. 

Alle barn fra 3 år er hjertelig velkommen på søndagsskolen. Barn under 3 år må ha følge med en foresatt.
(På storsamlingene blir det eget opplegg for barn i 5-7 klasse under talen). 


Kl. 12.15
er alle velkommen til formiddagsmat i kaféen (kr 100,- pr. familie)


(Dette blir i første omgang et prøveprosjekt våren 2019)

 

Vårens søndagsskoledatoer:


Søndag 20. januar kl. 11.30 i kjellerstua


Søndag 3. februar kl. 11.30 i kjellerstua


NB! Søndag 3. mars kl. 11.00 familiestorsamling i bedehussalen for hele familien (ikke søndagsskole i kjellerstua denne gangen)


Søndag 31. mars kl. 11.30 i kjellerstua


NB! Søndag 28. april kl. 11.00 familiestorsamling i bedehuset for hele familien (ikke søndagsskole i kjellerstua denne gangen)


Søndag 12. mai kl. 11.30 i kjellerstua           (OBS! 28.4 og 12.5 er blitt endret fra tidligere program - 28.4 blir fam.storsamling og 12.5 vanlig søndagsskole)


Søndag 26. mai kl. 11.30 i kjellerstua

 

Hjertelig velkommen!                            

 

  

KALENDER


lørdag 23. februar

kl 19:30 Ungdomsforeninga

søndag 24. februar

kl 11:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

tirsdag 26. februar

kl 19:00 Bibeltime med Åge Nygård (kjellerstua)

onsdag 27. februar

kl 19:00 Årsmøte for Finsland Bedehus

torsdag 28. februar

kl 19.00 "Tro for livet" - Undervisningskveld : "Visdom og historie på vers" - Om å lære og vokse- ved å terpe på fakta. Innleder Anne B. Øvensen

torsdag 28. februar

kl 15:00 Middagskafe til kl. 17.30

fredag 01. mars

kl 10:00 Kvinnesamling med bønn

søndag 03. mars

kl 11:00 Familiestorsamling med David Helmikstøl og Minisigers

søndag 03. mars

kl 11:30 Ikke søndagsskole i dag, men familiestorsamling for alle (feil i folderen)

mandag 04. mars

kl 19:00 Yngres

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 22.02.2019

Joh 17,20-26

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør