SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Søndagsskole nytt!

Søndagsskolen starter opp til søndag 20. januar kl. 11.30 i kjellerstua på bedehuset. Merk at både klokkeslett og sted er litt forandret fra tidligere. Se mer om søndagsskolen og datoene her-


 

    

                        

 

Velkommen til Søndagsskolen våren 2019


Dette semesteret blir det litt endringer i forhold til tidligere.                                                        

20. januar starter søndagsskolen opp i kjellerstua på bedehuset og klokkeslettet er kl. 11.30 til 12.15. 


Det blir et «kaffe-rom» for de foreldrene som ønsker en prat og en kaffe-kopp. 

Vårsemesteret 2019 flyttes storsamlingene til søndager kl. 11.00 (tidligere kl. 17.00).             

Hele familien er velkommen til å delta på storsamling kl. 11.00, så kan barna gå ned i kjellerstua på søndagsskolen kl. 11.30.                                                                                                      

De som kommer direkte til søndagsskolen kl. 11.30 kan bruke inngangsdøra i kjelleretasjen. 

Alle barn fra 3 år er hjertelig velkommen på søndagsskolen. Barn under 3 år må ha følge med en foresatt.
(På storsamlingene blir det eget opplegg for barn i 5-7 klasse under talen). 


Kl. 12.15
er alle velkommen til formiddagsmat i kaféen (kr 100,- pr. familie)


(Dette blir i første omgang et prøveprosjekt våren 2019)

 

Vårens søndagsskoledatoer:


Søndag 20. januar kl. 11.30 i kjellerstua


Søndag 3. februar kl. 11.30 i kjellerstua


NB! Søndag 3. mars kl. 11.00 familiestorsamling i bedehussalen for hele familien (ikke søndagsskole i kjellerstua denne gangen)


Søndag 31. mars kl. 11.30 i kjellerstua


NB! Søndag 28. april kl. 11.00 familiestorsamling i bedehuset for hele familien (ikke søndagsskole i kjellerstua denne gangen)


Søndag 12. mai kl. 11.30 i kjellerstua           (OBS! 28.4 og 12.5 er blitt endret fra tidligere program - 28.4 blir fam.storsamling og 12.5 vanlig søndagsskole)


Søndag 26. mai kl. 11.30 i kjellerstua

 

Hjertelig velkommen!                            

 

  

KALENDER


lørdag 24. august

kl Se annonse Finslandsdagene i Finslandshallen. Besøk Finsland bedehus sin stand.

søndag 25. august

kl Se annonse Finslandsdagene i Finslandshallen. Besøk Finsland bedehus sin stand

søndag 25. august

kl 11:00 Familiegudstjeneste i Finsland kirke

torsdag 29. august

kl 15.00-17.30 Middagskafe

mandag 02. september

kl 19:00 Minisingersøvelse til 18:30

mandag 02. september

kl 19:00 Yngres

torsdag 05. september

kl 10:00 Småbarnstreff til 13:00

torsdag 05. september

kl 19:30 Torsdagsmøte

lørdag 07. september

kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Finsland kyrkje

søndag 15. september

kl 11:00 Storsamling med Tormod Bakkevold og The Strangers

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 22.08.2019

Gal 5,1-6

1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. 2 Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. 3 Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. 4 Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden. 5 Men vi venter i Ånden, ved tro, på den rettferdigheten som er vårt håp. 6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør