SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Slutt for denne gang!

Bibelskolen i Israel er nå over for denne gang etter 10 spennende uker i Bibelens land. Tilbakemeldingne fra årets skole er veldig gode og til neste år er dere allerede 13 søkere. Arbeidet med å videreutvikle skolen er startet, og det blir spennende å se hva Gud har satt i gang. Les siste reisebrev fra Erlend & Sofie.
Kjære venner!

 

Etter 10 uker i Israel er vi tilbake i Norge. I skrivende stund sitter jeg ved kjøkkenbordet i Finsland (15.11) og kjenner den gode lukten fra mors Fredags-taco, og da merker en at det er godt å komme hjem igjen. 

 

Gjennom tiden i Nazareth jobbet vi som volunteers i et levende museum, som ønsker å fremstille Nazareth slik landsbyen kan ha vært på Jesu tid, da det kun bodde rundt 300 mennesker i den lille landsbyen. 4 dager i uken fra 09:00-17:00 kledde vi oss ut slik som bøndene ville sett ut i det første 1 århundre, og jobbet med ting som bønder ville gjort på den tiden. Vi gjorde alt ifra å plukke oliven fra de utallige trær landsbyen hadde, fikse tak ved hjelp av 1 århundre matriale slik som strå, jord og vann og grave drenerings grøfter før vinter regnet kom.  Det kunne til tider være hardt arbeid, men vi fikk ofte pause siden vi også måtte ta bilder med de opp til 1000 besøkende per dag som kom for å oppleve stedet. Vi hadde mye gøy som team. Barna elsket å være i landsbyen, og det var herlig å kunne jobbe praktisk igjen etter 1 måned på skole benken.

 

De besøkende som kommer fra mange ulike land og fra mange ulike tros-bakgrunner og religioner, blir vist rundt i landsbyen av guider som har et tydelig fokus på å flette inn Jesu lignelser angående jordbruk, og i synagogen deler guidene om den gangen Jesus åpenbarte sin identitet som Messias foran øynene på menneskene i sin egen hjembygd. Dette er historier som gir inntrykk, og vi som skole følte oss heldige som kunne være med å bidra til denne tjenesten her i Jesus sin hjembygd. Spesielt var det jo også for oss å reflektere over hvordan det må ha vært for Jesus å vokse opp i Nazareth, siden vi var i hans sandaler i hans landsby. 

 

Tusen takk til alle som har bedt for oss og trodd på oss mens vi har ledet denne skolen. Som familie sitter vi igjen med en god følelse av hva vi har vært med på, hva vi har lært og hva Gud har gjort i våre og studentenes liv. Vi tror alltid det vil bety en forskjell når vi velger å velsigne Israel, og at det rører ved Guds hjerte når vi hedrer Hans utvelgelse, og gir evangeliet tilbake til de som først gav det til oss. Samtidig fikk vi oppleve at det bor mer enn jøder i Israel, og gjennom den siste måneden i Israel da vi bodde i Nazareth, hadde vi gleden av å møte mange fantastiske arabere. Dette gav oss et hjerte for flere folkeslag. Vi fikk høre og lære både litt hebraisk og arabisk, og vi fikk oppleve et levende vitnesbyrd om at Jesus forsoner, ved å observere at både Jesus troende jøder, arabere og internasjonale kunne jobbe sammen i kjærlighet og respekt. Dette gir oss håp for fremtiden, og det minner oss om ordene fra Paulus i Efeserne 2:14-22

 

 

Efeserne 2:14-22

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden. 

 

Til neste år har vi allerede 13 søkere, og tilbakemeldingene fra i årets skole har vært særdeles gode. Så vi er allerede i gang med å utvikle denne skolen for neste år, og vi er spente på å se hva det er Gud har satt i gang.

 

Vi legger ved en artikkel fra avisen Dagen om skolen.

 

Venlig hilsen fra Erlend, Sofie, Noah og Johannes!

 

 IMG_1642.JPG

 

 IMG_1643.JPG

 

 

Erlend Seglem, 

DTS coordinator, YWAM Rogaland, Norway

 

E-mail: erlend@ywamrogaland.no

Web: www.ywamrogaland.no

 

Bilderesultat for ywam rogaland

  

KALENDER


tirsdag 26. februar

kl 19:00 Bibeltime med Åge Nygård (kjellerstua)

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 22.02.2019

Joh 17,20-26

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør