SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Nytt fra misjonsprosjektet!

Finsland bedehus fortsetter foreløpig med misjonsprosjektet i Latvi. Det har blitt litt endringer i hva som blir støttet, men arbeidet viser frukter og går videre. Les mer om prosjektet her...

Nå er det lenge siden vi har vært på nettsida til Bedehuset!!

Det har skjedd mye i året som har gått, og jeg tenkte jeg ville ta en oppsummering.
 

Fram til Mai 2017 støttet vi økonomisk Rehabiliteringssenteret i Siraz og Barnehagen i Kuldiga.

Da driften på Rehab.senteret ble lagt ned besluttet "Prosjekt Latvia" komitèen å stoppe pengestøtten dit.
 

l 2017 har BATAJEMBASAREN gitt kr 50 000,-- til Barnehagen/skolen som er til enorm hjelp for dem!!

Tusen takk til Battajem!!
 

Vi var noen  stykker fra Finsland og besøkte Barnehagen/skolen høstferien 2017.   Da så vi hvordan de har renovert blant annet kjøkken og soverom (for de små) og oppgradert uteområde med tilpasningsbehov til både Barnehagen og Skolen.

Så har de kjøpt mye lærermateriell som koster mye.
 

Vi er stadig i kontakt med lederen for Barnehagen/skolen som hver gang sier tusen takk for forbønn og penger.

Vi betaler for disse to barna i barnehagen og så har de tatt inn et barn med veldig spesielle  behov i Barnehagen!!!  Han ser ut til å "trives godt" og de andre barna tar seg veldig godt av ham!!

De som jobber der,  er så takknemlige og føler de blir "båret" framover på en "hvit ballong ".   Mest av alt takker de Jesus!

 

Nå like før jul kom Ivo, som vi kjenner fra Rehab.senteret,  til Finsland og jobber nå sammen med Leif Erik Hagen.

Kristina (Ivo`s kone) kom nå i januar og nå er de bosatt i leilighet på Lauvsland.

 

De har vært gift i 4 år og har vært en del av Rehab.senteret. 

Ivo har hatt et tøft liv i blant annet rus, men ble en kristen.  Nå ønsker de å gå videre med jobb og utdanning her i Norge.

De trenger  både hjelp, støtte og forbønn!!!

 

Vi takker dere trofaste givere og dere vet at pengene kommer veldig godt med!!

 

Åshild og Torleiv Roland

 

  

KALENDER


tirsdag 26. februar

kl 19:00 Bibeltime med Åge Nygård (kjellerstua)

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 22.02.2019

Joh 17,20-26

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør