SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Dette tror vi påDen apostoliske trosbekjennelse.

Vi tror på en levende og sann Gud, en evig treenighet; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, en treenig Gud som skaper og opprettholder alt.

Vi tror på Gud Fader, en evig person som er ånd, fullkommen i hellighet, visdom makt og kjærlighet. Barmhjertig engasjerer han seg i menneskenes liv og forhold. Han hører og svarer på bønn og frelser alle fra synd og død som kommer til ham gjennom Jesus Kristus.

Vi tror at Jesus Kristus kom til verden som sann Gud og sant menneske. Unnfanget ved Den Hellige Ånd, og født ved jomfru Maria. Vi tror på Jesu jomfrufødsel, syndfrie liv, mirakler og lære - han levde i fullkommen lydighet til Faderen. Han gav seg frivillig til korsfestelse for å sone verdens synder. Han led, døde, ble begravet og stod legemlig opp fra de døde tredje dag.

Vi tror på Den Hellige Ånd som kom fra Faderen og Sønnen for å overbevise om synd, rettferdighet og dom. For å gjenføde, helliggjøre og istandsette til tjeneste alle som tror på Jesus Kristus. Han er den nærværende hjelper, lærer og veileder. Vi tror på Den Hellige Ånds gjerninger og på alle Åndens gaver beskrevet i Bibelen

Vi tror at Mennesket ble skapt i Guds bilde, til mann og kvinne, til fellesskap med Ham og for å herske over jorden. Ved djevelens fristelse falt våre forfedre fra nåden og brakte synd, sykdom og Guds dom, døden, til jorden. Gjennom menneskets fall fikk djevelen og hans demoniske hær tilgang til Guds gode skaperverk. Mennesket var under Guds dom og fanget i djevelens makt. Gud gjenføder ved Den Hellige Ånd alle som omvender seg fra synd og bekjenner Jesus Kristus som Herre.

Vi tror at Guds Rike er et evig rike, synligjort ved Jesu Kristi tjeneste. Det fortsetter å komme ved Den Hellige Ånds gjerning gjennom kirken. Det vil fullendes ved Jesu Kristi synlige og triumferende gjenkomst som konge.

Vi tror at det finnes en hellig universell kirke villet av Gud; ett Kristi legeme der alle som er født på ny er blitt en enhet hvor Kristus er hodet. Vi tror at forsamlingene er uttrykk for dette fellesskapet og representerer en rikdom i mangfold. Vi tror at kirkens intensjon er å være et lovprisende fellesskap, forvalte Guds mangfoldige nåde, leve i gavene, privilegiene og ordningene som er gitt til kirken ved Ordet og Ånden; å utbre evangeliet om Jesus Kristus til alle mennesker og folkeslag.

Vi tror at Bibelen er Guds ord med alle sine sekstiseks bøker i det gamle og nye testamentet. Gitt til kirken av mennesker som under inspirasjon av Den Hellige Ånd skrev Bibelens skrifter. Den er en endelig autoritet og er en ufeilbarlig rettesnor for liv og lære.

Vi tror at Gud gav dåpen og nattverden som forordninger til kirken. Vi tror at alle kristne skal døpes med vann, til Jesus Kristus, hans død og oppstandelse i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vi tror at nattverden er for alle troende. Nattverden gir oss felleskap med Kristus og kirken. I nattverden tar vi imot Kristus og fornyer vår beslutning om å leve med ham. Den minner oss om det offer han gjorde for våre synder. 

  

KALENDER


søndag 28. juli

kl 11:00 Fellesgudstjeneste i Olavsundet

mandag 29. juli

kl 19.00? (se annonse) Avholdslagets Olsok feiring. Konsert med sopranen Bodil Arnesen m.m.

søndag 04. august

kl 11:00 Fellesgudstjeneste i Langenes arbeidskirke

søndag 11. august

kl 11:00 Fellesgudstjeneste i Søgne hovedkirke

onsdag 14. august

kl 19.00 Konsert med artist fra Skjærgårdssang

tirsdag 20. august

kl 19.00? Tirsdagsmøte med Edvard Foss

onsdag 21. august

kl 18.00 Dugnad på bedehuset

lørdag 24. august

kl Se annonse Finslandsdagene i Finslandshallen. Besøk Finsland bedehus sin stand.

søndag 25. august

kl 11:00 Familiegudstjeneste i Finsland kirke
kl Se annonse Finslandsdagene i Finslandshallen. Besøk Finsland bedehus sin stand

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 23.07.2019

Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør