SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Johannes evangeliet med Knut Svein Dale 23.3 kl. 19.00!

Velkommen til siste kveld med Knut Svein Dale og gjennomgang av Johannes evangeliet. Denne gangen vil det handle om påskens budskap.Gjennomgangen av Johannes evangeliet har denne våren gått over 5 kvelder og har bestått av film, samtale, mat og undervisning. Kveldene er åpene for alle selv om du bare kan få med deg noen av kveldene. Se mer om kveldene....

Og vi så hans herlighet

Dette er et kursopplegg over sju torsdags-kvelder med gjennomgang av Johannes-evangeliet.

Knut Svein Dale, forkynner i Normisjon region Agder,

er kursholder og blir fast underviser på disse kveldene.

 

Formålet er å:

• Formidle bibelkunnskap

• Utvikle større bevissthet om vår kristne tro

• Skape et miljø for regelmessig bibellesning

• Erfare og utvikle det kristne fellesskapet

• God erstatning for Alpha-kurset som måtte gå ut i høst.

I dette opplegget brukes en amerikansk DVD-film med norsk oversettelse, som gjennomgår Evangeliet etter Johannes vers for vers.

Filmen vil bli vist på storskjerm.
 

Datoer:

1. møtekveld: Torsdag 17. november Kap. 1-3.

Emne:  Gud (ordet) som ble menneske.

 2. møtekveld: Torsdag 15. desember Kap. 4-6..

Emne:  Jesus begynner sin tjeneste.

 3. møtekveld: Torsdag 12. januar Kap. 7-9.

Emne: Jesus i Jerusalem (Løvhyttefesten).

 4. møtekveld: Torsdag 2. februar Kap. 10-12.

Emne: Den gode hyrden.

 5. møtekveld: Torsdag 16. februar Kap. 13-15.

Emne: Jesu avskjedstaler.

 6. møtekveld: Torsdag 9. mars Kap 16-17.

Emne: Åndens gjerninger / Bønn for sine.

 7. møtekveld: Torsdag 23. mars Kap. 18-21.

Emne: Korsfestelse - død - oppstandelse.

 

Kveldene:

Møtene starter kl. 19.00 og varer til ca. kl. 21.00.

 Opplegget for en møtekveld vil i store trekk se slik ut:

 • Velkomst.

 • Film

 • Mat og prat

 • Undervisning

 • Ordet fritt.   Spørsmål og samtale.
                      (Her er ikke taleplikt, bare lytterplikt)

 • Avslutning.

Bønn og ev. forbønn.

 Det er anledning til å møte på enkeltsamlinger, men en vil ha mest utbytte av å være med på hele opplegget.

 Ingen kursavgift, men det tas opp en kollekt hver kveld.

 

Velkommen:

Du er hjertelig velkommen!

Første møtekveld var: Torsdag 17. november, men det er fullt mulig å bli med på en senere kveld og få godt utbytte av "kurset".

 

(Det hadde vært fint med en påmelding, men er ikke påkrevd.)

Ved spørsmål/ påmelding etc.kontakt: Erling Seglem, tlf. 91 69 35 51 

KALENDER


tirsdag 26. februar

kl 19:00 Bibeltime med Åge Nygård (kjellerstua)

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 22.02.2019

Joh 17,20-26

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør