SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Johannes evangeliet med Knut Svein Dale 23.3 kl. 19.00!

Velkommen til siste kveld med Knut Svein Dale og gjennomgang av Johannes evangeliet. Denne gangen vil det handle om påskens budskap.Gjennomgangen av Johannes evangeliet har denne våren gått over 5 kvelder og har bestått av film, samtale, mat og undervisning. Kveldene er åpene for alle selv om du bare kan få med deg noen av kveldene. Se mer om kveldene....

Og vi så hans herlighet

Dette er et kursopplegg over sju torsdags-kvelder med gjennomgang av Johannes-evangeliet.

Knut Svein Dale, forkynner i Normisjon region Agder,

er kursholder og blir fast underviser på disse kveldene.

 

Formålet er å:

• Formidle bibelkunnskap

• Utvikle større bevissthet om vår kristne tro

• Skape et miljø for regelmessig bibellesning

• Erfare og utvikle det kristne fellesskapet

• God erstatning for Alpha-kurset som måtte gå ut i høst.

I dette opplegget brukes en amerikansk DVD-film med norsk oversettelse, som gjennomgår Evangeliet etter Johannes vers for vers.

Filmen vil bli vist på storskjerm.
 

Datoer:

1. møtekveld: Torsdag 17. november Kap. 1-3.

Emne:  Gud (ordet) som ble menneske.

 2. møtekveld: Torsdag 15. desember Kap. 4-6..

Emne:  Jesus begynner sin tjeneste.

 3. møtekveld: Torsdag 12. januar Kap. 7-9.

Emne: Jesus i Jerusalem (Løvhyttefesten).

 4. møtekveld: Torsdag 2. februar Kap. 10-12.

Emne: Den gode hyrden.

 5. møtekveld: Torsdag 16. februar Kap. 13-15.

Emne: Jesu avskjedstaler.

 6. møtekveld: Torsdag 9. mars Kap 16-17.

Emne: Åndens gjerninger / Bønn for sine.

 7. møtekveld: Torsdag 23. mars Kap. 18-21.

Emne: Korsfestelse - død - oppstandelse.

 

Kveldene:

Møtene starter kl. 19.00 og varer til ca. kl. 21.00.

 Opplegget for en møtekveld vil i store trekk se slik ut:

 • Velkomst.

 • Film

 • Mat og prat

 • Undervisning

 • Ordet fritt.   Spørsmål og samtale.
                      (Her er ikke taleplikt, bare lytterplikt)

 • Avslutning.

Bønn og ev. forbønn.

 Det er anledning til å møte på enkeltsamlinger, men en vil ha mest utbytte av å være med på hele opplegget.

 Ingen kursavgift, men det tas opp en kollekt hver kveld.

 

Velkommen:

Du er hjertelig velkommen!

Første møtekveld var: Torsdag 17. november, men det er fullt mulig å bli med på en senere kveld og få godt utbytte av "kurset".

 

(Det hadde vært fint med en påmelding, men er ikke påkrevd.)

Ved spørsmål/ påmelding etc.kontakt: Erling Seglem, tlf. 91 69 35 51 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 22.08.2019

Gal 5,1-6

1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. 2 Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. 3 Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. 4 Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden. 5 Men vi venter i Ånden, ved tro, på den rettferdigheten som er vårt håp. 6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør