SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Johannes evangeliet med Knut Svein Dale 23.3 kl. 19.00!

Velkommen til siste kveld med Knut Svein Dale og gjennomgang av Johannes evangeliet. Denne gangen vil det handle om påskens budskap.Gjennomgangen av Johannes evangeliet har denne våren gått over 5 kvelder og har bestått av film, samtale, mat og undervisning. Kveldene er åpene for alle selv om du bare kan få med deg noen av kveldene. Se mer om kveldene....

Og vi så hans herlighet

Dette er et kursopplegg over sju torsdags-kvelder med gjennomgang av Johannes-evangeliet.

Knut Svein Dale, forkynner i Normisjon region Agder,

er kursholder og blir fast underviser på disse kveldene.

 

Formålet er å:

• Formidle bibelkunnskap

• Utvikle større bevissthet om vår kristne tro

• Skape et miljø for regelmessig bibellesning

• Erfare og utvikle det kristne fellesskapet

• God erstatning for Alpha-kurset som måtte gå ut i høst.

I dette opplegget brukes en amerikansk DVD-film med norsk oversettelse, som gjennomgår Evangeliet etter Johannes vers for vers.

Filmen vil bli vist på storskjerm.
 

Datoer:

1. møtekveld: Torsdag 17. november Kap. 1-3.

Emne:  Gud (ordet) som ble menneske.

 2. møtekveld: Torsdag 15. desember Kap. 4-6..

Emne:  Jesus begynner sin tjeneste.

 3. møtekveld: Torsdag 12. januar Kap. 7-9.

Emne: Jesus i Jerusalem (Løvhyttefesten).

 4. møtekveld: Torsdag 2. februar Kap. 10-12.

Emne: Den gode hyrden.

 5. møtekveld: Torsdag 16. februar Kap. 13-15.

Emne: Jesu avskjedstaler.

 6. møtekveld: Torsdag 9. mars Kap 16-17.

Emne: Åndens gjerninger / Bønn for sine.

 7. møtekveld: Torsdag 23. mars Kap. 18-21.

Emne: Korsfestelse - død - oppstandelse.

 

Kveldene:

Møtene starter kl. 19.00 og varer til ca. kl. 21.00.

 Opplegget for en møtekveld vil i store trekk se slik ut:

 • Velkomst.

 • Film

 • Mat og prat

 • Undervisning

 • Ordet fritt.   Spørsmål og samtale.
                      (Her er ikke taleplikt, bare lytterplikt)

 • Avslutning.

Bønn og ev. forbønn.

 Det er anledning til å møte på enkeltsamlinger, men en vil ha mest utbytte av å være med på hele opplegget.

 Ingen kursavgift, men det tas opp en kollekt hver kveld.

 

Velkommen:

Du er hjertelig velkommen!

Første møtekveld var: Torsdag 17. november, men det er fullt mulig å bli med på en senere kveld og få godt utbytte av "kurset".

 

(Det hadde vært fint med en påmelding, men er ikke påkrevd.)

Ved spørsmål/ påmelding etc.kontakt: Erling Seglem, tlf. 91 69 35 51 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 20.04.2019

Matt 27,54-66

54 Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»
 
55 Det var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. 56 Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus-sønnene. 57 Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Han var fra Arimatea og var også blitt en disippel av Jesus. 58 Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus ga da ordre om at den skulle bli utlevert. 59 Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede 60 og la den i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. 61 Men Maria Magdalena og den andre Maria var der. De satt rett overfor graven. 62 Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariseerne sammen til Pilatus 63 og sa: «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde: ‘Etter tre dager blir jeg reist opp.’ 64 Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første.» 65 Pilatus svarte: «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» 66 Da gikk de av sted og sikret graven, både med segl som de satte på steinen, og med vaktmannskap.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør