SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Husleieregler BedehusetFinsland Bedehus er eier av Finsland Bedehus
Huset kan leies bort til lag/foreninger og private personer, men lokalene skal ikke benyttes til arrangementer som eri strid med eiers interesser.

Det må ikke forgå aktiviteter som viser respektløshet overfor kristen tro.
Rusmidler er ikke tillatt brukt, dette inkluderer også alkoholsvak drikke. Det er røykeforbud inne på bedehuset.
Politisk arbeid er ikke tillatt på bedehuset.
Arrangement på bedehuset må være avsluttet senest kl 02.00. Husstyret kan søkes om dispensasjon i spesielle tilfeller. Det må vises hensyn til naboer, spesielt med tanke på støy.
Ved bestilling av lokalet gjøres det avtale om rengjøring. 

Leietaker er ansvarlig for:
- Skade på hus og inventar. Dersom det oppstår skade skal husstyret kontaktes. Leietaker skal i samarbeid med husstyret utbedre skaden eller betale for den
- Eventuell sandstrøing, husstyret holder strømateriale.
- Å sette seg inn i brann instruksen
- At dører og vinduer (inkl. rømningsvei) er lukket når huset forlates
- At ovenfor nevnte regler overholdes, og at lokalene tilbakeleveres i samme stand som de var ved leieperiodens start. 

Nøkler kan fåes/leveres på Joker, Finsland eller ved henvendelse til Vegar Jørgensen, tlf. 48 14 22 87.


Husstyret, Finsland Bedehus 

KALENDER


søndag 26. mai

kl 11:00 Storsamling, tale av Isak Gilde, sang og dans av afrikanske ungdommer fra Nodeland (ikke fam.storsamling som det står i folderen)

søndag 26. mai

kl 11:30 Søndagsskole (ikke blitt med på folderen)

torsdag 06. juni

kl 10:00 Småbarnstreff til kl. 13.00

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.05.2019

Luk 18,1-8

1 Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:
 
2 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ 4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’»
 
6 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7 Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør