SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Husleieregler BedehusetFinsland Bedehus er eier av Finsland Bedehus
Huset kan leies bort til lag/foreninger og private personer, men lokalene skal ikke benyttes til arrangementer som eri strid med eiers interesser.

Det må ikke forgå aktiviteter som viser respektløshet overfor kristen tro.
Rusmidler er ikke tillatt brukt, dette inkluderer også alkoholsvak drikke. Det er røykeforbud inne på bedehuset.
Politisk arbeid er ikke tillatt på bedehuset.
Arrangement på bedehuset må være avsluttet senest kl 02.00. Husstyret kan søkes om dispensasjon i spesielle tilfeller. Det må vises hensyn til naboer, spesielt med tanke på støy.
Ved bestilling av lokalet gjøres det avtale om rengjøring. 

Leietaker er ansvarlig for:
- Skade på hus og inventar. Dersom det oppstår skade skal husstyret kontaktes. Leietaker skal i samarbeid med husstyret utbedre skaden eller betale for den
- Eventuell sandstrøing, husstyret holder strømateriale.
- Å sette seg inn i brann instruksen
- At dører og vinduer (inkl. rømningsvei) er lukket når huset forlates
- At ovenfor nevnte regler overholdes, og at lokalene tilbakeleveres i samme stand som de var ved leieperiodens start. 

Nøkler kan fåes/leveres på Joker, Finsland eller ved henvendelse til Vegar Jørgensen, tlf. 48 14 22 87.


Husstyret, Finsland Bedehus 

KALENDER


søndag 20. januar

kl 11:00 Storsamling med Harald Grønlund og The Strangers

søndag 20. januar

kl 11:30 Søndagsskole til 12:15

mandag 21. januar

kl 19:00 Yngres

torsdag 24. januar

kl 17:30 Minisingersøvelse til 18.30

torsdag 24. januar

kl 19:30 Torsdagsmøte

lørdag 26. januar

kl 19:30 Ungdosmforeninga

søndag 27. januar

kl 11:00 Fellesgudstjeneste i Greipstad kirke med Biskopen

søndag 03. februar

kl 11:00 Storsamling med Thor Harald Evenstad og Leif Erik Hagen m/ venner

søndag 03. februar

kl 11:30 Søndagsskole til 12:15

mandag 04. februar

kl 19:00 Yngres

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 16.01.2019

2 Mos 33,17-23

17 Da sa Herren til Moses: «Også dette som du ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» 18 «La meg da få se din herlighet!» sa Moses. 19 Han svarte: «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 20 Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» 21 Herren sa: «Se, her er et sted tett ved meg; still deg der på klippen! 22 Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. 23 Så vil jeg ta hånden bort; da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør