SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Husleieregler BedehusetFinsland Bedehus er eier av Finsland Bedehus
Huset kan leies bort til lag/foreninger og private personer, men lokalene skal ikke benyttes til arrangementer som eri strid med eiers interesser.

Det må ikke forgå aktiviteter som viser respektløshet overfor kristen tro.
Rusmidler er ikke tillatt brukt, dette inkluderer også alkoholsvak drikke. Det er røykeforbud inne på bedehuset.
Politisk arbeid er ikke tillatt på bedehuset.
Arrangement på bedehuset må være avsluttet senest kl 02.00. Husstyret kan søkes om dispensasjon i spesielle tilfeller. Det må vises hensyn til naboer, spesielt med tanke på støy.
Ved bestilling av lokalet gjøres det avtale om rengjøring. 

Leietaker er ansvarlig for:
- Skade på hus og inventar. Dersom det oppstår skade skal husstyret kontaktes. Leietaker skal i samarbeid med husstyret utbedre skaden eller betale for den
- Eventuell sandstrøing, husstyret holder strømateriale.
- Å sette seg inn i brann instruksen
- At dører og vinduer (inkl. rømningsvei) er lukket når huset forlates
- At ovenfor nevnte regler overholdes, og at lokalene tilbakeleveres i samme stand som de var ved leieperiodens start. 

Nøkler kan fåes/leveres på Joker, Finsland eller ved henvendelse til Vegar Jørgensen, tlf. 48 14 22 87.


Husstyret, Finsland Bedehus 

KALENDER


tirsdag 26. mars

kl 19:30 Israelsmisjonsmøte med John Edvard Olsen og sang ved Astrid Persson og Anne Gausdal

torsdag 28. mars

kl 15:00 Middagskafe til kl. 17.30

fredag 29. mars

kl 19:00 Bedehusbasaren

søndag 31. mars

kl 11:00 Storsamling med Arne Inge Vålandsmyr og Søgne kristelige sang- og jaktlag

søndag 31. mars

kl 11:30 Søndagsskolen

mandag 01. april

kl 19:00 Yngres

torsdag 04. april

kl 10:00 Småbarnstreff til kl. 13.00

torsdag 04. april

kl 17:30 Minisingersøvelse til 18.30

lørdag 06. april

kl 19:30 Ungdomsforeninga

søndag 07. april

kl 11:00 Familiegudstjeneste i Finsland kyrkje, Barnas påskefest

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46 Da sa Maria:
 «Min sjel opphøyer Herren,
 
 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
 
 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
 Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
 
 
49 for store ting har han gjort mot meg,
 han, den mektige; hellig er hans navn.
 
 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
 over dem som frykter ham.
 
 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
 han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
 
 
52 Han støtte herskere ned fra tronen
 og løftet opp de lave.
 
 
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
 men sendte de rike tomhendte fra seg.
 
 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
 og husket på sin miskunn
 
 
55 slik han lovet våre fedre,
 Abraham og hans ætt, til evig tid.»
 
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør