SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

SamarbeidspartnereSamarbeidspartnere
Finsland bedehus samarbeider med følgende misjonsorganisasjoner:
Norsk søndagsskoleforbund (www.nssf.no)
Det Norske Misjonsselskap (www.nms.no)
Norsk Luthersk Misjonssamband (www.nlm.no)
Normisjon (www.normisjon.no)
Den Norske Israelsmisjon (www.israelsmisjonen.no)
Norges Samemisjon (www.samemisjonen.no)
Sjømannskirken (www.sjomannskirken.no)
ACTA – barn og unge i Normisjon (www.acta.as)3 Foreninger i bønn
Normisjonen har en ordning der 3 og 3 foreninger ber for hverandre. I Finsland ber vi for Søgne Normisjon og Vågsbygd Normisjon,  og disse ber for oss. En takk og hilsen til foreningene i Søgne og Vågsbygd fra oss i Finsland Bedehus! 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46 Da sa Maria:
 «Min sjel opphøyer Herren,
 
 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
 
 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
 Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
 
 
49 for store ting har han gjort mot meg,
 han, den mektige; hellig er hans navn.
 
 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
 over dem som frykter ham.
 
 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
 han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
 
 
52 Han støtte herskere ned fra tronen
 og løftet opp de lave.
 
 
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
 men sendte de rike tomhendte fra seg.
 
 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
 og husket på sin miskunn
 
 
55 slik han lovet våre fedre,
 Abraham og hans ætt, til evig tid.»
 
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør