SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Misjonsforeninger


For: Alle
Sted: I Finsland
Tid: hverdager

Kontakt:
Reidun Haugeland
994 94 074 / 38 18 02 21Reidunforeninga
Reidunforeninga er ikke lenger aktiv.

Plass til flere jenter fra hele bygda.
Navnet kommer av misjonær Reidun Kleveland som arbeidet på Madagaskar.
Inntekten går til Blindeskolen på Antsirabe, Madagaskar.
Basar hvert år i november.
Foreningsmøte hver siste mandag i måneden klokka 19.30, hjemme hos foreningsmedlemmene - på omgang.


Mæsel kvinneforenings kveldsgruppe
Har 8-9 medlemmer, særlig fra austbygda.
Foreningsmøtene er 2. mandag i hver måned.
Basar i november hvert år.
Inntektene går til NMS (Norsk misjonsselskap).
Kontakt: Anne Solveig Hærås, tlf. 38 18 04 88

Hærås kvinneforening
Har møter annenhver uke i vinterhalvåret.
To basarer pr. år.
Inntektene deles mellom Normisjon og NMS.
Kontakt: Liv Hagen, tlf. 38 18 02 08 

"Skumsprøyt"
har møte andre mandag i hver måned.
Offer på møtene, som går til Sjømannskirken(Sjømannsmisjonen)
Kontaktperson: Gerd Follerås, tlf. 38 18 00 90

"BATTAHJEM"
Det er for tida  8 medlemmer i foreningen Battahjem.
Samling hver 3. uke.
Basar hvert år på våren.
Mottoet er: Det skal gå til barn.
Kontaktperson: Turid Hærås, tlf. 38 18 00 44 - 971 43 216 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46 Da sa Maria:
 «Min sjel opphøyer Herren,
 
 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
 
 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
 Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
 
 
49 for store ting har han gjort mot meg,
 han, den mektige; hellig er hans navn.
 
 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
 over dem som frykter ham.
 
 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
 han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
 
 
52 Han støtte herskere ned fra tronen
 og løftet opp de lave.
 
 
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
 men sendte de rike tomhendte fra seg.
 
 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
 og husket på sin miskunn
 
 
55 slik han lovet våre fedre,
 Abraham og hans ætt, til evig tid.»
 
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør