SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Blessings


For: fra 8.klasse
Sted: Storsalen
Tid: Koret er for tiden ikke i sving.

Kontakt:
Vegard Soltveit
99 39 67 64 /Blessings ble dessverre nedlagt våren 2014, men vi håper at det kan bli et nytt ungdomskor på bedehuset.  Ta kontakt med Silje Hagen (ungdomsarbeideren) dersom du er interessert i å være med i kor eller band.

(Vi er et ungdomskor for ungdom fra 8 kl. – og oppover. Her er det stor sangglede og utfoldelse.
Mange fortsetter i koret til de er ferdig med videregående.
Vi øver i bedehuset annenhver mandag fra kl. 17.30-19.30. Vi er så heldige å ha Inger Marie Lohne som dirigent (tlf. 41569505). Hun har solid sang/ musikk/ drama utdannelse og erfaring. Pianist er vår nye ungdomsarbeider Vegard Soltveit.
Vi synger blant annet gospel. I tillegg til øvelsene annenhver uke synger vi av og til i kirka, på bedehuset i Finsland eller på tilstelninger andre steder.
For tiden er vi rundt 10 medlemmer i koret. Vi vil gjerne bli flere!
Kom og bli med og syng!!! ) 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46 Da sa Maria:
 «Min sjel opphøyer Herren,
 
 
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
 
 
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
 Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
 
 
49 for store ting har han gjort mot meg,
 han, den mektige; hellig er hans navn.
 
 
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
 over dem som frykter ham.
 
 
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
 han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
 
 
52 Han støtte herskere ned fra tronen
 og løftet opp de lave.
 
 
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
 men sendte de rike tomhendte fra seg.
 
 
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
 og husket på sin miskunn
 
 
55 slik han lovet våre fedre,
 Abraham og hans ætt, til evig tid.»
 
56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør