SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Blessings


For: fra 8.klasse
Sted: Storsalen
Tid: Koret er for tiden ikke i sving.

Kontakt:
Vegard Soltveit
99 39 67 64 /Blessings ble dessverre nedlagt våren 2014, men vi håper at det kan bli et nytt ungdomskor på bedehuset.  Ta kontakt med Silje Hagen (ungdomsarbeideren) dersom du er interessert i å være med i kor eller band.

(Vi er et ungdomskor for ungdom fra 8 kl. – og oppover. Her er det stor sangglede og utfoldelse.
Mange fortsetter i koret til de er ferdig med videregående.
Vi øver i bedehuset annenhver mandag fra kl. 17.30-19.30. Vi er så heldige å ha Inger Marie Lohne som dirigent (tlf. 41569505). Hun har solid sang/ musikk/ drama utdannelse og erfaring. Pianist er vår nye ungdomsarbeider Vegard Soltveit.
Vi synger blant annet gospel. I tillegg til øvelsene annenhver uke synger vi av og til i kirka, på bedehuset i Finsland eller på tilstelninger andre steder.
For tiden er vi rundt 10 medlemmer i koret. Vi vil gjerne bli flere!
Kom og bli med og syng!!! ) 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 26.05.2019

Matt 6,7-13

7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9 Slik skal dere da be:
 Vår Far i himmelen!
 La navnet ditt helliges.
 
 
10 La riket ditt komme.
 La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
 
 
11 Gi oss i dag vårt daglige brød,
 
 
12 og tilgi oss vår skyld,
 slik også vi tilgir våre skyldnere.
 
 
13 Og la oss ikke komme i fristelse,
 men frels oss fra det onde.
 *For riket er ditt og makten og æren i evighet.
 Amen.•


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør