SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Program

2019


februar

23. februar

19:30 Ungdomsforeninga

24. februar

11:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

26. februar

19:00 Bibeltime med Åge Nygård (kjellerstua)

27. februar

19:00 Årsmøte for Finsland Bedehus

28. februar

19.00 "Tro for livet" - Undervisningskveld : "Visdom og historie på vers" - Om å lære og vokse- ved å terpe på fakta. Innleder Anne B. Øvensen

28. februar

15:00 Middagskafe til kl. 17.30


mars

1. mars

10:00 Kvinnesamling med bønn

3. mars

11:00 Familiestorsamling med David Helmikstøl og Minisigers

3. mars

11:30 Ikke søndagsskole i dag, men familiestorsamling for alle (feil i folderen)

4. mars

19:00 Yngres

7. mars

19.00 "Tro for livet" - Undervisningskveld: "Gud hvorfor sover du?" Innleder - Arne Tord Sveinall

7. mars

10:00 Småbarnstreff til 13.00

7. mars

17:30 Minisingersøvelse til 18.30

9. mars

19:30 Ungdomsforeninga

10. mars

11:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

15. mars

19:30 Møtehelg med Odd Gunnar Kjølleberg

16. mars

19:30 Møtehelg med Odd Gunnar Kjølleberg

17. mars

11:00 Møtehelg med Odd Gunnar Kjølleberg

18. mars

19:00 Yngres

21. mars

17:30 Minisingersøvelse til 18.30

22. mars

19:00 Konsert med Oddvar Høgvoll m/band

23. mars

19:30 Ungdomsforeninga

26. mars

19:30 Israelsmisjonsmøte med John Edvard Olsen og sang ved Astrid Persson og Anne Gausdal

28. mars

15:00 Middagskafe til kl. 17.30

29. mars

19:00 Bedehusbasaren

31. mars

11:00 Storsamling med Arne Inge Vålandsmyr og Søgne kristelige sang- og jaktlag

31. mars

11:30 Søndagsskolen


april

1. april

19:00 Yngres

4. april

10:00 Småbarnstreff til kl. 13.00

4. april

17:30 Minisingersøvelse til 18.30

6. april

19:30 Ungdomsforeninga

7. april

11:00 Familiegudstjeneste i Finsland kyrkje, Barnas påskefest

11. april

19:30 Sang og vitnemøte

18. april

19:00 Skjærtorsdagsmøte

19. april

19:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

21. april

13:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

25. april

15:00 Middagskafe til kl. 17.30

26. april

16:00 Yngrestur til Undeland, overnatting

28. april

11:00 Storsamling

28. april

11:30 Søndagsskole


 

KALENDER


lørdag 23. februar

kl 19:30 Ungdomsforeninga

søndag 24. februar

kl 11:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

tirsdag 26. februar

kl 19:00 Bibeltime med Åge Nygård (kjellerstua)

onsdag 27. februar

kl 19:00 Årsmøte for Finsland Bedehus

torsdag 28. februar

kl 19.00 "Tro for livet" - Undervisningskveld : "Visdom og historie på vers" - Om å lære og vokse- ved å terpe på fakta. Innleder Anne B. Øvensen

torsdag 28. februar

kl 15:00 Middagskafe til kl. 17.30

fredag 01. mars

kl 10:00 Kvinnesamling med bønn

søndag 03. mars

kl 11:00 Familiestorsamling med David Helmikstøl og Minisigers

søndag 03. mars

kl 11:30 Ikke søndagsskole i dag, men familiestorsamling for alle (feil i folderen)

mandag 04. mars

kl 19:00 Yngres

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 22.02.2019

Joh 17,20-26

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør