SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Program

2018


desember

16. desember

11:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

24. desember

15:00 Julaften gudstjeneste i Finsland kyrkje

25. desember

13:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

26. desember

19:00 Ungdomsforeninga Juletrefest

27. desember

18:00 Søndagsskolens Juletrefest

29. desember

19:00 Avholdslagets Juletrefest 5. juledag 29.12 (ikke 28.12 som står i folderen) Jan Austad taler og Hilde Charlotte Solberg & Håkon Sødal synger/spiller.

31. desember

19:00 Nyttårsfeiring på Bedehuset

2019


januar

5. januar

18:00 Julegaither med Sveinung Hølmebakk og Oddvar Søvik

7. januar

19:00 Yngres

10. januar

19:30 Bønn for 2019

13. januar

11:00 Gudstjeneste i Finsland Kyrkje

15. januar

19:00 Bibeltime med Jørgen Tønnessen

20. januar

11:00 Storsamling

20. januar

11:30 Søndagsskole til 12:15

21. januar

19:00 Yngres

24. januar

17:30 Minisingersøvelse til 18.30

24. januar

19:30 Torsdagsmøte

26. januar

19:30 Ungdosmforeninga

31. januar

15:00 Middagskafe til 17.30


februar

3. februar

11:00 Storsamling

3. februar

11:30 Søndagsskole til 12:15

4. februar

19:00 Yngres

5. februar

19:30 Konsert med Steph McCleoud

7. februar

10:00 Småbarnstreff til kl. 13.00

7. februar

17:30 Minisingers øvelse til 18.30

9. februar

19:30 Ungdomsforeninga

10. februar

11:00 Gundstjeneste i Finsland kyrkje

14. februar

19:00 Sang og vitnemøte

23. februar

19:30 Ungdomsforeninga

24. februar

11:00 Gundstjeneste i Finsland kyrkje

26. februar

19:00 Bibeltime med Ingunn Holm (kjellerstua)

27. februar

19:00 Årsmøte for Finsland Bedehus

28. februar

15:00 Middagskafe til kl. 17.30


mars

1. mars

10:00 Kvinnesamling med bønn

3. mars

11:00 Familiestorsamling

3. mars

11:30 Søndagsskole til 12:15

4. mars

19:00 Yngres

7. mars

10:00 Småbarnstreff til 13.00

7. mars

17:30 Minisingersøvelse til 18.30

9. mars

19:30 Ungdomsforeninga

10. mars

11:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

15. mars

19:30 Møtehelg med Åge Nygård

16. mars

19:30 Møteuke med Åge Nygård

17. mars

11:00 Møteuke med Åge Nygård

18. mars

19:00 Yngres

21. mars

17:30 Minisingersøvelse til 18.30

22. mars

19:00 Konsert med Oddvar Høgvoll m/band

23. mars

19:30 Ungdomsforeninga

24. mars

11:00 Fellesgudstjeneste i Greipstad kirke med Biskopen

26. mars

19:30 Israelsmøte

28. mars

15:00 Middagskafe til kl. 17.30

29. mars

19:00 Bedehusbasaren

31. mars

11:00 Storsamling

31. mars

11:30 Søndagsskolen


april

1. april

19:00 Yngres

4. april

10:00 Småbarnstreff til kl. 13.00

4. april

17:30 Minisingersøvelse til 18.30

6. april

19:30 Ungdomsforeninga

7. april

11:00 Familiegudstjeneste i Finsland kyrkje, Barnas påskefest

11. april

19:30 Sang og vitnemøte

18. april

19:00 Skjærtorsdagsmøte

19. april

19:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

21. april

13:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

25. april

15:00 Middagskafe til kl. 17.30

26. april

16:00 Yngrestur til Undeland, overnatting

28. april

11:00 Storsamling

28. april

11:30 Søndagsskole


 

KALENDER


søndag 16. desember

kl 11:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

mandag 24. desember

kl 15:00 Julaften gudstjeneste i Finsland kyrkje

tirsdag 25. desember

kl 13:00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

onsdag 26. desember

kl 19:00 Ungdomsforeninga Juletrefest

torsdag 27. desember

kl 18:00 Søndagsskolens Juletrefest

lørdag 29. desember

kl 19:00 Avholdslagets Juletrefest 5. juledag 29.12 (ikke 28.12 som står i folderen) Jan Austad taler og Hilde Charlotte Solberg & Håkon Sødal synger/spiller.

mandag 31. desember

kl 19:00 Nyttårsfeiring på Bedehuset

lørdag 05. januar

kl 18:00 Julegaither med Sveinung Hølmebakk og Oddvar Søvik

mandag 07. januar

kl 19:00 Yngres

torsdag 10. januar

kl 19:30 Bønn for 2019

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 12.12.2018

Matt 11,2-14

2 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4 Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:
 
 
5  Blinde ser, og lamme går,
 spedalske renses, og døve hører,
  døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
6 Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» 7 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9 Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 10 Det er om ham det står skrevet:
  Se, jeg sender min budbærer foran deg,
  han skal rydde veien for deg.
11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 12 Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. 13 For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. 14 Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør