SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Forside

Seminar med Vegard Soltveit

Lørdag 17.11 mellom kl. 12.00 og 14.00 blir det to bibeltimer med Vegard Soltveit med enkel lunsj mellom bibeltimene. Emnet er Messias i Esekiel. Kollekt til Israelsmisjonen. Detter skjer i forbindelse med at Vegard og Torgeir har møtehelg på bedehuset fra fredag 16.11 til 18.11.

(12.11.2018)


20-års jubileum!

Søndag 11.11 feiret vi at bedehuset er 20 år i 2018 og at Minisingers/ barnekoret fyller 40 år. Bedehuset var fyllt til randen med feststemte mennesker og Minsingers, The Strangers, og flere lokale krefter gjorde dette til en virkelig festaften. Åge Nygård hadde kveldens tale og sokneprest Svein Arve Egeland avsluttet kvelden med en hilsen og overrekkelse av kr. 20.000,- til barne- og ungdomsarbeidet...

(28.10.2018)

Storsamling 25.11!

Søndag 25.11 kl. 17.00 blir det en flott storsamling igjen (på siste familiestorsamling var vi ca. 120 stk samlet - slå den!). Den 25.11 får vi besøk av Margritt og Silje Maria Bakkevold som både skal synge og tale/dele sine vitnesbyrd. Det blir også tid til "1 mot 1" og andre innslag. Vi avslutter som alltid med felles kveldsmat i kafeen. Ta med hele familien og bli med!

(27.10.2018)

Ny hilsen fra Erlend & Sofie

Erlend & Sofie sender en ny hilsen fra misjonsprosjektet vårt i Israel. Nå er snart tiden i Jerusalem over og turen går videre til Nasaret. Her skal de fra 15.10 jobbe som frivillige i Nazareth Trust. Her i Galilea skal de også følge i Jesu fotspor og vandre fra Nasaret til Kapernaum. Les brevet.....

(26.10.2018)

Møte med Norges Samemisjon

Landsstyreformann Odd Eivind Høyvik kommer og taler onsdag 17.10 kl. 19.00. Det blir informasjon om Norges Samemisjon. Kollekt.

(10.10.2018)

Sang og vitnemøte 11.10

Husk sang og vitnemøte torsdag 11.10 kl. 19.30.
Noter også nye arrangementer (ikke med på folderen):
28.11 - FGMC konsert med Doug Anderson (USA)
30.11 - Konsert med Hilde Charlotte Solberg m.fl. i Finsland kirke

(09.10.2018)

Bibeltimer høst 2018

Også i høst får vi gode bibeltimer på Finsland Bedehus, hjertelig velkommen.

Timene begynner kl. 19.00

21. august
o Åge Nygård
o Tema: Bibelen og «brødresamfunn»

4. september
o Edvard Foss
o Tema: Efeserbrevet 5 og 6

18. september
o Ingunn Holm
o Tema: Bønn

9. oktober
o Jørgen Tønnesen
o Tema: Brødsbrytelsen

(28.09.2018)


NYHETSARKIV


 

KALENDER


lørdag 17. november

kl 12.00 - 14.00 Seminer v/ Vegard Soltveit om Messias i Esekiel. Det blir to bibeltimer med enkel lunsj imellom . Kollekt til Israelsmisjonen.

lørdag 17. november

kl 19:30 Møtehelg med Vegard Soltveit og Torgeir Skrunes

søndag 18. november

kl 11.00 Gudstjeneste i Finsland kyrkje

søndag 18. november

kl 17:00 Møtehelg med Vegard Soltveit og Torgeir Skrunes

mandag 19. november

kl 19:00 Yngres

torsdag 22. november

kl 19:30 Torsdagsmøte

søndag 25. november

kl 10:30 Søndagsskolen

søndag 25. november

kl 17:00 Storsamling med Margritt og Silje Maria Bakkevold

onsdag 28. november

kl 19:00 Konsert med Doug Anderson (USA)

torsdag 29. november

kl 15:00 Middagskafe

Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 17.11.2018

2 Kor 12,7-10

7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, 9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 10 Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør