SØKNYHETSBREV

Legg inn din epost og motta bedehusets nyhetsbrev.KONTAKTINFO

Finsland Bedehus
4646 Finsland


Hovedstyre:
Birger Verket
Mob: 928 83 675
birger(at)verket.no
 

Ungdomsarbeider:
Silje Lien
Mob: 415 05 211

Utleie av bedehuset:
Vegar Jørgensen
Mob: 481 42 287
boydler(at)hotmail.com


Priser og info om utleie: klikk her

Bankkontnr. 3114.20.01228

*(at)=@

Veibeskrivelse.

Tilbakemelding på innhold på nettsidene til Finsland bedehus: Fyll ut skjema
 

Forside

Ny hjemmeside!

Finsland bedehus har fått ny hjemmeside. Gå til bedehuset.no så vil du komme inn på den nye siden.

(19.10.2019)


Småbarnstreff!

Velkommen til småbarnstreff til torsdag (første torsdag i måneden - utenom når det er ferie) kl. 10 - 13. Her blir det treff for de aller minste sammen med foreldre og det blir tid til sosialt samvær, lek, formiddagsmat og prat...

(30.09.2019)

Middagskafé torsdag 29.8!

Velkommen til god mat og en god prat på Finsland bedehus. Torsdag 29.8 mellom kl. 15.00 og 17.30 blir det igjen åpent hus for alle som har lyst på et godt måltid m.m.

(27.08.2019)

Sangmøte torsdag 5.9!

Velkommen til sangmøte 5.9 kl. 19.30. Da får vi besøk av Asbjørn Vegge. Vi synger i sammen. Det blir misjonsstoff og andakt. Kollekt til NLM. Hilsen torsdagsmøtekomiteen.

(25.08.2019)

Dugnad på Bedehuset

Velkommen til dugnad onsdag 21.aug kl. 18.00

(17.08.2019)

Møte med Edvard Foss

Velkommen til møte med Edvard Foss tirsdag 21.aug kl. 19.00. Bønnemøte kl. 18.30. Sang av Frelste syndere.
Kaffe/kaker/kollekt.

(17.08.2019)

Møte med Marit og Irene

Endelig får Finsland Bedehus besøk av Marit og Irene igjen, 18.juni kl. 19.00, hjertelig velkommen!

(05.06.2019)


NYHETSARKIV


 

KALENDER


Se hele programmet for
Finsland bedehusDAGENS BIBELVERS

Dagens bibelord 16.11.2019

Joh 5,24-30

24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. 25 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve. 26 For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv, 27 og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. 28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. 29 De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom. 30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.


kilde: www.bibel.no

MENINGSMÅLING
www.bedehuset.no © 2008
Levert av UCON. Oppdateres med eRedaktør