Til samtale i smågrupper

Her kan du til enhver tid laste ned de siste samtaleoppleggene som er laget for smågruppene/cellegrupper.

Våren 2019

Denne våren følger gruppene opplegget i boken "Puls - emosjonelt sunn åndelighet".

Selv om disse daglige bønnene er skrevet for enkeltpersoner, kan de lett tilpasses grupper. Her er noen retningslinjer:

  • Utnevn en leder som passer på tiden.

  • Les bibelversene høyt sammen.

  • Utnevn en person til å lese teksten til ettertanke og spørsmålet å grunne på høyt for gruppen.

  • Ta en pause i fem til femten sekunder mellom hver del av tidebønnen.

  • Alternativt: Gå i grupper på to eller tre istedenfor å lese avslutningsbønnen sammen på slutten. Be for hverandre og avslutt med en lovsang. Vær fleksibel og gjør det som passer best for dere.

Last ned et utdrag her

Forslag til bruk i gruppene (eksempel)

Her kommer et forslag til hvilke dager dere kan bruke til boka “Puls” fra Elin og Jorund Birgitte. Dere står selvsagt fritt til å velge andre dager fra boka. Lykke til :)

Uke 1 dag 1 side 18+19

Uke 2 dag 3 side 48+49

Uke 3 dag 3 side 70+71

Uke 5 dag 1 side 108+109

Uke 6 dag 5 side 144+145

Uke 7 dag 4 side 162+163

Uke 8 dag 3 side 180+181

Last ned tidligere samtaleopplegg

Her kan du laste ned de siste 20 oppleggene