Voksenstyret

Voksenstyret har ansvaret for den delen av virksomheten på Finsland bedehus som retter seg mot voksne. Styret har også ansvaret for Storsamlingene som er for alle både små og store. Møtehelger, torsdagsmøter, bibeltimer er også Voksenstyrets ansvarsområde. Det samme er misjon og samarbeid med misjonsorganisasjonene.
Voksenstyret har nå etablert en omsorgstjeneste som retter seg mot de som bor i Finsland. (Forslagskasser er hengt opp på Joker og på Bedehuset. Her kan folk legge forslag til oppmuntringer og hjelp som noen i bygda trenger, og så vil voksenstyret m.fl. vurdere fortløpende om det er mulig/ anledning til å hjelpe. Nytt fra 2017: Ta kontakt med Ragnhild Seglem på tlf. 95 11 30 47 og kom med forslag til noen som trenger en oppmuntring, blomst eller hjelp så vil hun formidle det videre.


I 2019 består voksenstyret av Åshild Hærås, Tor Inge Utsogn, Reidun Haugeland, Ragnhild Seglem, Thor Solberg, Geir J. Åsen, Stefan Rock og Birger Verket.

Hensikt: 
Vi ønsker å utvikle vårt arbeid i håp om at flere vil delta i fellesskapene. 

Kontakt: 
Stefan Rock, 476 15 220