Ungdomsforeninga

Ungdomsstyret har ansvaret for ungdomsarbeidet i Finsland bedehus. Det omfatter (ungdomskoret Blessings, Åpen kjeller), Ungdomsforeninga og cellegrupper for ungdom. 

Hver av disse har sine egne ledere, men Ungdomsstyet skal samordne tilbudene, og har også ansvaret for større satsinger og for planlegging av framtidens ungdomsarbeid på Finsland bedehus. Lederen av Ungdomstyret er med i foreningens hovedstyre.

Dette styret er for tiden ikke i funksjon og de enkelte arbeidslagene har ansvar for å planlegge ungdomsarbeidet under sitt arbeidsfelt.

Fra høsten 2016 har vi fått en ny ungdomsarbeider i Finsland bedehus, Silje Lien.

Hensikt: 
Vi ønsker å få et fellesskap der ungdommer kan møte sine venner og også møte Gud. 

Kontakt: 
Silje Lien,  415 05 211