Hovedstyret

Hovedstyret i Finsland bedehus skal på best mulig måte bidra til at foreningas målsetting om å drive åndelig og praktisk kristent arbeid i Finsland og på misjonsmarka kan oppfylles på best mulig måte. Styret er sammensatt av ledere fra de forskjellige støttetjenestene og virkegreinene i foreninga og skal koordinere og planlegge foreningens arbeid.

Hensikt: 
Vi vil legge til rette for at at Finsland bedehus skal ha tilbud som passer for flest mulig.

Kontakt: 
Birger Verket, 928 83 675