1noah-med-bibelskoleelever

Møte Israelsmisjonen/ misjonsprosjektet 10.9 kl. 19.30!

På torsdag blir det et møte om misjonsprosjektet vårt "First: Israel" (bibelkurs for ungdom i Israel) ,som er et samarbeidsprosjekt mellom soknerådet og bedehuset. Ellen Raen fra Israelsmisjonen blir med og informerer og holder kveldens tale og det blir sang av Astrid Persson og Anne Gausdal. Kollekt til misjonsprosjektet og salg fra Tabita butikken.

Hva er First:Israel?

First:Israel er et 8 ukers bibelskolekurs i samarbeid med Ungdom i Oppdrag Rogaland, Caspari Center og Helgeland Folkehøyskole. Datoene for neste kurs er enda ikke satt, men vil finne sted Høsten 2020 . I løpet av disse 8 ukene vil du som deltakere på kurset få god og nyttig undervisning fra både norske og internasjonale lærer. Du vil være del av et åndelig fellesskap, hvor dagen starter med bibel, bønn og lovsang, få individuell oppfølging og delta i gruppesamtaler. I tillegg får du muligheten til å handle på det du har lært.
Kurset er todelt.

Del 1: Jerusalem
Noe av undervisningen vil forgå på Caspari Centre i Jerusalem. Andre undervisningstimer vil være ute på feltet, i og rundt Jerusalem. Det unike med dette bibelskolekurset er nettopp omgivelsene, og det vil vi ta oss god nytte av. I tillegg til undervisningstimer og ekskursjoner til bibelske steder, vil vi besøke menigheter, få innsikt i bibeloversettelser og delta på evangeliseringsarbeid sammen med blant annet Jews for Jesus.

Del 2: Galilea + Jerusalem
Disse 4 ukene er kombinert undervisning og praksis. Her får du muligheten til å tjene de som bor i Nazareth. Vi har inngått samarbeid med Nazareth Trust som har et opplegg som heter Serve Nazareth, hvor man kan velge ulike måte å bidra på; be for syke, vaktmesteroppgaver, frivillig på Nazareth Village, mm. Det er Nazareth Trust som driver Nazareth Village, et konsept hvor man får et innblikk i Israel på Jesu tid.
I løpet av del to skal det også inngå en pilegrimsreise hvor vi går i Jesu fotspor fra Nazareth til Kapernaum, før vi reiser tilbake til Jerusalem den siste uka for å dele våre opplevelser fra kurset.

Undervisningen vil være på engelsk.