barn-leker-lov

Husk søndagsskolen!

Til søndag 2.2 kl 11.30 er det søndagsskole igjen!

Velkommen til Søndagsskolen våren 2020

                                                

19. januar blir det igjen søndagsskolen i kjellerstua på bedehuset og klokkeslettet er kl. 11.30 til 12.15. 


Det er et eget «kaffe-rom» for de foreldrene som ønsker en prat og en kaffe-kopp. 


Hele familien er velkommen til å delta på storsamling kl. 11.00, så kan barna gå ned i kjellerstua på søndagsskolen kl. 11.30.                                                                                                      

De som kommer direkte til søndagsskolen kl. 11.30 kan bruke inngangsdøra i kjelleretasjen. 

Alle barn fra 3 år er hjertelig velkommen på søndagsskolen. Barn under 3 år må ha følge med en foresatt. 
(På storsamlingene blir det eget opplegg for barn i 5-7 klasse under talen). 


Kl. 12.15 er alle velkommen til formiddagsmat i kaféen (kr 100,- pr. familie)

 

Neste datoer for søndagsskolen er 2.februar, (1. mars blir det familiestorsamling kl. 11.00 i hovedsalen), 15.mars, 29.mars, 26. april og 10. mai.