barn-leker-ute

Søndagsskolen 6. desember kl. 11.30

Denne søndagsskole blir arrangert som vanlig - 6.12 kl. 11.30 i Kjellerstue i Finsland bedehus. Barn under skolealder må ha følge med en voksen.