barn-leker-ute

Husk søndagsskole-start 13. september

Søndagsskolen starter søndag 13. september kl. 11.30 i kjellerstua. Vel kommen til både til nye og gamle søndagsskolebarn. Barn under skolealder må ha følge med en voksen.