Bli med i givertjenesten

Givertjeneste ungdomsarbeider

Siden høsten 2016 har Silje Lien vært ansatt som ungdomsarbeider i Finsland bedehus. Jobben som utføres er i størrelsesorden 40%. Dette er bedehusets storsatsing og er gjort mulig ved at mange trofast måned etter måned gir til dette formålet. Resultatene ser vi i stadig flere engasjerte ungdommer, og småbarnsfamilier som med tro og iver deltar både i ungdomsforeninga og på bedehuset ellers. Dette gleder og inspirerer! Nå vil vi se om det er mulig å utvide satsingen enda litt til.

Ved å ha en ansatt ungdomsarbeider har mange frivillige i barne- og ungdomsarbeidet fått en viktig medspiller som både hjelper og inspirerer i arbeidet. Dette betyr i praksis at også den frivillige innsatsen får bedre kår og vokser når en har en ansatt medarbeider å spille på. I årsmeldingen for Ungdomsforeninga og ungdomsarbeideren kunne en se at det skjer veldig mye positivt blant ungdommene. Noen få eksempler er

  • Godt driv i ungdomsforeninga med engasjerte ungdommer og et variert møtetilbud
  • Jentekvelder for jenter på ungdomsskolen
  • Ledertrening i form av styrearbeid, komiteer, deltakelse på ledersamlinger, etc.
  • Ledelse av Minisingers.

Vi takker Gud for den utviklingen vi har opplevd på Finsland bedehus, og vi vil gjøre alt vi kan for at fellesskapet fortsatt skal styrkes på alle områder. Noe vi tror vi kan gjøre er å styrke givertjenesten for å utvide stillingen som ungdomsarbeider – som etter hvert driver med mer enn ungdomsarbeid. Vi henvender oss til dere som allerede gir mye til dette arbeidet og spør om dere har anledning til å øke givertjenesten enda litt til? Og vi spør nye om de kan tenke seg å være med som fast giver og gjøre en virkelig langsiktig og god investering. En investering til nytte både for den enkelte, fellesskapet på bedehuset, ja for hele bygda!

Ta gjerne kontakt med undertegnede for flere opplysninger. Jeg nås på telefon 928 83 675 eller på birger@verket.no. Alle henvendelser og meldinger behandles konfidensielt. På baksiden av dette arket er det også en svarslipp som kan benyttes.

Med hilsen fra Finsland bedehus
 

 

Birger Verket
Leder av Hovedstyret

 

-------#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SVARSLIPP

 

Givertjeneste Finsland bedehus – stilling som ungdomsarbeider

Jeg/vi (navn/adresse) ………………………………………………………………………..

ønsker å delta i fast givertjeneste med (sett kryss for nytt beløp):

¨ 200 kr hver måned, ¨ 500 kr hver måned, ¨ 700 kr hver måned, ¨ 1000 kr hver måned,

¨ Annet beløp (fyll inn): … ………kr hver måned.

(Jeg/vi kan når som helst avslutte givertjenesten).

En enkel måte å ordne dette på er å legge inn fast trekk i banken. Det sendes ikke ut giroer, og det blir heller ikke «purret» om innbetaling uteblir.

¨ Engangsbeløp (fyll inn): … ………kr.

Svarslippen sendes (eller sende en mail til birger@verket.no eller SMS til 928 83 675)

Bedehusets bankkonto er 3114.20.01228