drive-in-gudstjeneste

Drive in Gudstjeneste

I disse tider har "drive in" arrangementer blitt populære. Søndag 19. april kl. 11.00 blir det "drive in" Gudstjeneste ved Greipstad kirke, velkommen!