Barn

Om barnearbeidet

Det viktigste er barna

På Finsland bedehus ønsker vi å gi barn en god trosopplæring!

Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt, har det vært undervist i hva den kristne tro handler om. Troens innhold har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Metodene for læring har variert, men innholdet i troen er viktig å formidle.

Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer Finsland bedehus til ulike arrangementer. Småbarnstreff, minisingers, søndagsskole og yngres hvor trosuttrykk læres og leves i et fellesskap. Finsland bedehus har også faste aktiviteter for ulike aldre, slik som storsamlinger, torsdagsmøter, sang og vitnemøter samt bibeltimer m.m.. Til sammen er dette med og gir trosopplæringen både dybde og bredde.

For alle
Trosopplæringen som skjer hos Finsland bedehus skal være lagt til rette slik at alle kan delta. Dette gjelder uavhengig av funksjonsevne, livssituasjon, kjønn og etnisk bakgrunn.