maneskinn-m-stra

Adventsgudstjeneste i Finsland bedehus!

Til søndag 29.11 kl. 14.00 blir det familiegudstjeneste i Finsland bedehus. Adventsfesten i hallen er blitt flyttet til bedehuset og gjort om til en gudstjeneste med spesielt adventspreg. Det blir ikke mat-servering. Anne B. Øvensen deltar og sang av Caroline Sjøstøm. På grunn av begrensing i antall deltakere er det påmelding til Birger Verket tlf. 928 83 675.